Home

Pogotowie energetyczne czynne jest 24h/7 dni w tygodniu.

bezpłatny tel. 991

Naprawą infrastruktury energetycznej zajmują się OSD Operatory Systemów Dystrybucyjnych. Operator stosując obiektywne i przejrzyste zasady zapewniające równe traktowanie użytkowników tych systemów oraz uwzględniając wymogi ochrony środowiska, jest odpowiedzialny za usunięcie awarii, prowadzenie ruchu sieciowego w sieci dystrybucyjnej w sposób efektywny oraz zarządzenie przepływami energii elektrycznej w sieci dystrybucyjnej.

Awaria to nagłe nieplanowane zdarzenie w sieci elektroenergetycznej powodujące przerwy w dostawie energii elektrycznej dla odbiorców, gdzie ustawowy termin powiadomienia o przerwach nie został dochowany. Za awarię uważa się też wyłączenie urządzeń elektroenergetycznych poprzez automatykę zabezpieczeniową niezależnie czy wyłączenie powoduje nieplanowane przerwy w dostawie energii elektrycznej dla odbiorców czy też nie.

Awaria masowa wystąpienie nieplanowanych wyłączeń powodujących jednoczesne pozbawienie dostaw energii elektrycznej dla odbiorców na zwartym terenie (gmina, dzielnica), w szczególności spowodowanych czynnikami atmosferycznymi (silny wiatr, opady śniegu, burza, itp.), skutkujących wyłączeniem co najmniej 150 stacji transformatorowych SN/nN na obszarze wiejskim, gdzie szacunkowy czas przywrócenia zasilania jest nie krótszy niż sześć godzin.

Pogotowie energetyczne zajmuje się naprawą linii:

  • Napięcie niskie (nn) napięcie znamionowe nie wyższe niż 1 kV.
  • Napięcie średnie (SN) zapięcie znamionowe wyższe od 1 kV i niższe od 110 kV.
  • Napięcie wysokie (WN) zapięcie znamionowe równe 110 kV.